Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.poleptotriko.cz, provozovaném fyzickou osobou Šárkou Hulalovou se sídlem Budějovická 1077, 389 01 Vodňany a provozovnou na adrese Dělnická 2720/3a, 370 06 České Budějovice zapsaném v živnostenském rejstříku, IČ 76007529 (dále jen “prodávající“).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí.


2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující si může zboží objednat prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře. Objednávka musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, bydliště, doručovací adresu (liší-li se od adresy bydliště), telefon a e-mailovou adresu, druh zboží, barevné provedení, počet kusů, způsob platby a doručení.

2.2 Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy.

2.3 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku, která se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

2.4 Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.


3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne kupujícímu povinnost zaplatit za zboží dohodnutou cenu včetně poštovného a převzít zboží. Prodávajícímu vzniká povinnost předmět koupě kupujícímu odeslat.

3.2 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží bez vad v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím.


4. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2900463229/2010, vedený u společnosti Fio banka
– dobírkou v hotovosti při předání zboží u třetí strany

4.2 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.3 V případě, že kupující neuhradí cenu zboží na účet prodávajícího do 7 dnů od potvrzení objednávky, prodávající si vyhrazuje právo objednávku stornovat.


5. Odstoupení od smlouvy

5.1 Kupující má v souladu Občanským zákoníkem právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží a zboží vrátit. Kupující musí před vrácením zboží o tomto kroku prodávajícího informovat.

5.2 Zboží musí být kupujícím vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním a to ve vhodném obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě zpět prodávajícímu. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující.

5.3 Kupní cena a náklady na dodání zboží bude kupujícímu vrácena na bankovní účet do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve, než kupující předá zboží prodávajícímu nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.4 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob nebo při nedostupnosti zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.


6. Odpovědnost za vady, záruka

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

6.2 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

6.3 Záruka se nevztahuje na poškození zboží kupujícím. V zásilce prodávající přikládá informace o údržbě zboží.

6.4 Ke každé objednávce je kupujícímu řádně vystavena elektronická faktura s možností vytisknutí, která zároveň slouží jako záruční list.

6.5 Záruční doba činí 24 měsíců a začíná dnem převzetí zboží kupujícím.


7. Přeprava a dodací podmínky

7.1 Náklady spojené s doručením na adresu dodání nese kupující, a to ve výši, která je uvedena v objednávce kupujícího. Zboží bude dodáno na kupujícím v objednávce uvedenou doručovací adresu. Podmínkou pro dodání zboží je přijetí objednávky prodávajícím.

7.2 Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží:
– osobní odběr na adrese Dělnická 2720/3a, 370 06 České Budějovice (v tomto případě hradí kupující pouze cenu zboží bez poštovného)
– rozvoz zboží v rámci Č. Budějovic naší dopravou

– osobní odběr na výdejním místě Zásilkovny

– doručení Českou poštou (balík do ruky, doporučené psaní)

7.3 Prodávající odešle zboží bez zbytečného odkladu. Skladem držíme všechny velikosti bílých a černých triček v pánském i dámském provedení, odesíláme do 3 pracovních dní. U ostatních barev je doba odeslání prodloužena o 3-5 dní kvůli naskladnění textilu. V případě nestandardních zakázek (např. potisk na přání, velké množství kusů, barevné provedení triček mimo standardní nabídku) bude dodací lhůta dojednána s kupujícím při potvrzení objednávky.

7.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.5 Nepřevezme-li kupující zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu veškeré náklady spojené s neúspěšným dodáním zboží a též i náklady spojené s případným opakovaným dodáním zboží. Prodávající je v případě nepřevzetí zboží kupujícím oprávněn od smlouvy odstoupit sdělením zaslaným na e-mail kupujícího.


8. Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

8.1 Jsem fyzická osoba Šárka Hulalová, IČ 76007529, se sídlem Budějovická 1077, 389 01 Vodňany, poleptotriko@email.cz, zapsaná u Městského úřadu Vodňany. Velmi si vážíme Vaší důvěry, a proto chráníme Vaše data před jejich zneužitím. S Vašimi osobními údaji pracujeme tak, abychom dostáli svým závazkům při plnění kupní smlouvy. Osobní údaje zpracováváme výhradně s Vaším souhlasem, s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy ke zpracování osobních údajů Váš souhlas nevyžadujeme.

8.2 Snažíme se, aby Vašich osobních údajů, které potřebujeme k plnění svých závazků, bylo co nejméně. K vyřízení objednávky a případné reklamaci shromažďujeme Vaše jméno a příjmení, fakturační adresu, doručovací adresu, IČ, telefonní číslo, emailovou adresu a číslo bankovního účtu. Tyto osobní údaje budou námi zpracovávány maximálně po dobu zákonné lhůty pro držení dat 15 let.

8.3 Vaše osobní údaje mohou pro nás dále zpracovávat  externí dopravci Česká Pošta s.p., Zásilkovna s.r.o. a účetní firma pro daňové účely. Vždy klademe důraz na zabezpečené nakládání s těmito údaji a na jejich ochranu před případným zneužitím.

Připojte se k nám a získejte

slevu 10%

na svůj další nákup. Jako odběratel novinek budete jako první vědět o nových produktech a speciálních nabídkách.

Nebojte se, stejně jako vy, nenávidíme spam a nikdy nebudeme sdílet Vaše údaje se třetími stranami. Více informací naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Nákupní košík