Reklamace, vrácení a výměna zboží

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Záruční doba činí 24 měsíců a začíná dnem převzetí zboží Vámi od přepravce.
2. Ke každé objednávce bude řádně vystavena elektronická faktura s možností vytisknutí, která zároveň slouží jako záruční list.
3. Jako prodávající odpovídáme za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
4. V případě, že věc není při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, máte právo na to, abychom bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedli do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
5. Nároku na reklamaci nejsme povinni vyhovět, pokud prokážeme, že jste jako kupující o vadě zboží před převzetím věděl nebo ji sám způsobil.
6. Záruka se nevztahuje na Vámi poškozené zboží.
7. Jako kupující jste povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku písemně na adresu poleptotriko@email.cz nebo může využít formuláře pro reklamaci, který najde zde Reklamační formulář.
8. Kupující by měl uvést číslo objednávky, své kontaktní údaje, zboží, které je reklamováno, popis závady a návrh na způsob vyřízení reklamace.
9. Zboží musí být zasláno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním a ve vhodném obalu, který zabrání dalšímu poškození zboží při přepravě zpět na naši adresu Šárka Hulalová, Dělnická 146/25, 370 06 České Budějovice.
10. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní od jejího uplatnění, pokud se nedohodneme jinak.
11. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení. Dojde-li k výměně zboží, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. V případě, že jste spotřebitel, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení zboží.
2. O tomto kroku je však třeba nás předem informovat prostřednictvím zprávy do e-mailu na poleptotriko@email.cz nebo vyplněním a zasláním Formuláře pro odstoupení od smlouvy, který najdete zde Odstoupení od smlouvy.
3. Ani jako spotřebitel však nemůžete od smlouvy odstoupit v případě, kdy je předmětem smlouvy zboží, které bylo upraveno nebo vyrobeno podle Vašeho přání.
4. Zboží musí být vráceno nejdéle do 14 dní od odstoupení od smlouvy nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním a to ve vhodném obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě zpět prodávajícímu, na adresu Šárka Hulalová, Dělnická 146/25, 370 06 České Budějovice.
5. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nesete Vy jako kupující.
6. V případě odstoupení od smlouvy Vám bude kupní cena a náklady na dodání zboží vrácena do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy na bankovní účet, ze kterého byla platba připsána, případně na účet zvolený při odstoupení od smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než nám bude zboží  vráceno či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět.
7. V případě, že zboží bude ze strany kupujícího poškozené nebo bude jevit známky opotřebení, může být vracená částka ponížená o náklady nutné na uvedení zboží do původního stavu.

CHCI VYMĚNIT TRIČKO

Líbí se Vám náš výrobek, ale netrefili jste jeho velikost? Rádi Vám zašleme velikost, která bude sedět, výměna je však možná do 14 dní od obdržení zboží z objednávky. Je třeba nás předem kontaktovat telefonicky či na poleptotriko@email.cz a my s Vámi domluvíme podrobnosti. Původní zboží nám pak nepoškozené zašlete zpět na adresu Šárka Hulalová, Dělnická 146/25, 370 06 České Budějovice.

Připojte se k nám a získejte

slevu 10%

na svůj další nákup. Jako odběratel novinek budete jako první vědět o nových produktech a speciálních nabídkách.

Nebojte se, stejně jako vy, nenávidíme spam a nikdy nebudeme sdílet Vaše údaje se třetími stranami. Více informací naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Nákupní košík